Skip to main content

We vinden je privacy belangrijk

Onze belofte
Youfone is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Alle medewerkers van Youfone houden zich daarom aan haar strenge interne ethische beleid en gedragsregels. Deze privacy policy is daarom ook opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.
Youfone is zorgvuldig met jouw gegevens. Je mag er op rekenen dat je gegevens bij Youfone veilig zijn en dat we ons houden aan de wet. Youfone kijkt niet naar de inhoud van communicatie via het Proximus-netwerk. Youfone monitort geen gesprekken, kijkt niet naar de inhoud van je sms-berichten, e-mails of chats en houdt niet bij welke websites je bezoekt. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.
 
Welke klantgegevens heeft Youfone? 
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Abonnementsvormen
IP-adres
Rekeningnummer
Klantcontacten
Het aantal door jou gebelde minuten of verstuurde sms-berichten (bij vaste of mobiele telefonie)
De hoeveelheid door jou verbruikte internetdata (bij mobiel internet)
De soorten en aantallen door jou gekochte pakketten
 
Welke verbruiksgegevens heeft Youfone?
Het soort en type toestel dat je gebruikt, zoals een computer, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon of televisie;
IP-adres van je apparaat dat kan verbinden met internet;
Simkaartnummer en het daarin opgenomen IMSI-nummer;
Identificatienummer (IMEI-nummer) van je mobiele telefoon;
Locatiegegevens.
 
Beveiliging 
Youfone draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de bestanden waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze wordt zeker gesteld dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Privacy by design, privacy by default is ons streven.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt:

De aanvraag van de overeenkomst 
Allereerst verwerkt Youfone je persoonsgegevens voor de overeenkomst. De gegevens die je hebt ingevuld op het aanvraagformulier, zoals je naam, adres, e-mailadres en je abonnementsvorm, worden bij ons geregistreerd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het sturen van een factuur voor de afgenomen diensten.

De uitvoering van de overeenkomst 
Youfone verwerkt jouw gegevens voor de uitvoering van de door jouw gevraagde diensten: van het opzetten van een telefoongesprek of een (mobiele) internetsessie tot het afleveren van een sms- of mms-bericht. Om te kunnen bellen en internetten verwerkt Youfone daarom je telefoonnummer, het IMEI-nummer, je locatie, maar ook het nummer van de persoon die jij wilt bereiken. We delen deze gegevens met een zorgvuldig geselecteerde groep partners van Youfone.
 
Youfone verwerkt gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst:
Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken;
Voor het beheer van de relatie tussen Youfone en aan haar klanten;
Voor het facturatieproces;
Voor het netwerkmanagement;
Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering.
 
Je Klantgegevens en Verbruiksgegevens worden door enkele van onze onderaannemers verwerkt, onder de voorwaarden die de wet stelt door middel van een modelcontract, in landen buiten de Europese Unie (EU) met als doel het verlenen van IT-ondersteuning en ondersteuning bij het verlenen van klantenservice.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Marketing of verkoopdoeleinden
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, gebruikt Youfone je Klantgegevens voor eigen marktonderzoek, marketing of verkoopdoeleinden. Daarnaast kan Youfone je op basis van je verbruiksgegevens adviseren over het beste aanbod en wat het beste bij jou past. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of per post. Voormalige klanten kunnen tot 2 jaar na beëindiging van het contract nog worden benaderd met een aanbod om weer klant te worden. Voor marktonderzoek en marketingactiviteiten kan Youfone een beroep doen op derde partijen. De data blijven eigendom van Youfone en worden alleen voor doeleinden van Youfone verwerkt. Als klant heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verbieden.
 
Youfone kan voor derde partijen gegevens van een groep klanten verzamelen voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, mobiliteitsanalyses, kijkcijfers of statistieken. De gegevens die Youfone aan een derde partij verstrekt, zijn geanonimiseerd. Dat betekent dat deze gegevens niet te herleiden zijn naar jouw persoonsgegevens.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Training van medewerkers 
De gesprekken naar de klantenservice van Youfone worden mogelijk opgenomen voor training- en coachingdoeleinden. Op deze manier kan Youfone de service en de kwaliteit waarborgen en optimaliseren voor al haar klanten. Gesprekken kunnen op verzoek worden verwijderd. Kijk onderaan deze Privacy Statement hoe je Youfone kunt bereiken om de wijzigingen door te geven. Van het gesprek worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen en klantcontacten worden via bijvoorbeeld e-mail bewaard om een optimaal servicelevel te kunnen bieden.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Wettelijke verplichtingen van Youfone ten aanzien van bevoegde overheidsinstanties 
Youfone geeft standaard je nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar is bij anderen, dan kan je dit per gesprek instellen via je telefoon. Conform een wettelijke verplichting wordt bij het bellen naar het alarmnummer 112 je telefoonnummer altijd meegestuurd, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. 
Bij telefonische overlast kan Youfone maatregelen nemen. Onder telefonische overlast wordt verstaan hinderlijke of kwaadwillige oproepen. Indien je telefonische overlast ondervindt, stuur dan een e-mail naar support@youfone.be en geef het volgende door:

a) Je naam, adres, postcode en woonplaats;
b) Het nummer waarop de oproepen betrekking hebben;
c) Een beschrijving van de aard en de ernst van de last als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen;
d) Een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes.
Indien de identiteit van de beller bij Youfone bekend is, zal Youfone aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat jij dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen.

In bepaalde gevallen en onder zeer strikte wettelijke voorwaarden wordt Youfone verplicht om mee te werken aan een bevel tot het verstrekken van persoonsgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheidsinstantie.

Hoe lang bewaart Youfone jouw gegevens?
Je Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 30 maanden nadat je overeenkomst met Youfone is beëindigd. Dit is nodig om jouw vragen of verzoeken achteraf te kunnen beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. 
Je verbruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden.
Je betaalgedrag aan Youfone bewaren we gedurende 10 jaar.
Je contracten, facturen en verbruiksoverzichten worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard.
 
Recht op inzage in je persoonsgegevens.
Als klant van Youfone heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Het verzoek is kosteloos, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Youfone probeert jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, uiterlijk binnen 4 weken. 
Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
Recht op inzage van je persoonsgegevens;
Recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
Recht op overdracht van je persoonsgegevens;
Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens;
Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
Probeer je Youfone te bereiken voor vragen of opmerkingen over haar privacybeleid? Dan kan je Youfone e-mailen op het e-mailadres privacy@youfone.com of via een ticket in de My Youfone omgeving. Je kunt ook eventuele klachten over persoonsgegevens indienen bij privacy@youfone.com.
 
Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09.00 - 18.00 uur via het nummer 1988 (gratis voor klanten met een Youfone GSM-abonnement) of via 078-486111. Per post is Youfone te bereiken op het volgende adres: 

De bedrijfsgegevens van Youfone zijn als volgt: 
Youfone NV
Postbus 20104
1101 SCANNING
België 
 
Ondernemingsnummer: 0754.793.919
Btw-nummer: BE0754793919 

Deze Privacy Statement is geldig vanaf 1 april 2021 Youfone zal deze verklaring regelmatig bijwerken en waar nodig wijzigen.