Skip to main content

Kan ik mijn abonnement tussentijds wijzigen?

Het wijzigen van je GSM-abonnement tijdens de looptijd van je contract is mogelijk. Je kunt je abonnement verlagen en verhogen. Het is mogelijk om je abonnement maandelijks te wijzigen/verlengen. De abonnementswijziging gaat in per de eerste van de volgende kalendermaand.


Heb je een maandabonnement? Ga dan naar MyYoufone en klik op de groene verlengknop. Hier kan je het abonnement wijzigen door opnieuw te kiezen voor een maandabonnement. De verlenging/wijziging gaat dan in per de eerste van de volgende maand.